Google verwijdert Canadese nieuwslinks als reactie op de wet op online nieuws, Bill C-18

Google heeft zijn besluit aangekondigd om links naar Canadees nieuws te verwijderen uit zijn zoek-, nieuws- en Discover-producten als reactie op de recente goedkeuring van Bill C-18 in Canada. Helaas hebben we de moeilijke beslissing genomen om Canadian News-links te verwijderen uit onze zoek-, nieuws- en ontdekkingsproducten zodra Bill C-18 van kracht wordt. https://t.co/ilWrF1uRuS pic.twitter.com/wMdoignNlC — Google Canada (@googlecanada) maart 2023 29 juni In dit artikel gaan we dieper in op de Online News Act en hoe Bill C-18 grote technologieplatforms zoals Google en Meta ertoe heeft aangezet wijzigingen door te voeren in zoek- en sociale platforms die van invloed zullen zijn op de toegang van Canadezen tot online nieuws.

Wat is de Online Nieuwswet?

Bill C-18, bekend als de Online News Act, is wetgeving die in Canada is aangenomen om digitale tussenpersonen zoals zoekmachines en sociale mediaplatforms die nieuwsinhoud verspreiden te reguleren door de relatie tussen deze digitale platforms en de nieuwsbusiness aan te pakken. Het doel van de wetgeving is om een ​​kader te creëren voor Canadese nieuwsbedrijven om compensatie te onderhandelen met de digitale platforms die hun inhoud verspreiden. Dit is een reactie op de waargenomen onevenwichtigheid in de onderhandelingspositie van deze entiteiten. Nieuwsbedrijven die in aanmerking komen voor deelname aan dit onderhandelingsproces, moeten aan specifieke criteria voldoen, waaronder het hebben van vestigingen in Canada en het in dienst hebben van ten minste twee journalisten. Als de onderhandelingen mislukken, voorziet de wet in een arbitrageprocedure voor het definitieve aanbod. Dit omvat een onafhankelijk panel dat de definitieve biedingen van beide partijen beoordeelt en een bindende beslissing neemt op basis van de waarde die het digitale platform en de nieuwsbusiness leveren. De wet is ontworpen om in overeenstemming te zijn met het Canadese Handvest van Rechten en Vrijheden. Het doel is de vrijheid van meningsuiting en journalistieke onafhankelijkheid te handhaven.

Het antwoord van Big Tech

Als reactie op Bill C-18 hebben Google en Meta de belangrijke stap gezet om nieuwsinhoud van hun platforms in Canada te verwijderen. Gezien het wettelijk kader dat compensatieonderhandelingen en mogelijke bindende arbitrage-uitspraken vereist, kunnen deze technologiereuzen zich zorgen maken over de onvoorspelbaarheid en financiële implicaties van dergelijke verplichtingen. Hun beslissing om nieuwsinhoud te verwijderen, kan een weerspiegeling zijn van hoe ze de kosten en baten van het voldoen aan de nieuwe regelgeving afwegen tegen de waarde die ze ontvangen van het verspreiden van nieuwsinhoud op de Canadese markt. Het benadrukt ook de uitdagingen en complexiteit van het vinden van een middenweg die voldoet aan de belangen van digitale platforms en nieuwsbedrijven binnen regelgevende kaders.

Officiële verklaring van Google over het verwijderen van nieuwslinks uit de zoekresultaten

In een recente blogpost verklaarde Kent Walker, president Global Affairs bij Google & Alphabet: De overheid heeft ons geen reden gegeven om aan te nemen dat het regelgevingsproces structurele regelgevingsproblemen kan oplossen. Daarom hebben we de regering laten weten dat we de moeilijke beslissing hebben genomen dat wanneer de wet van kracht wordt, we links naar Canadees nieuws zullen verwijderen uit onze zoek-, nieuws- en Discover-producten, en dat we niet langer in staat zullen zijn om exploiteert de Google News Showcase in Canada. Google heeft zijn bezorgdheid geuit over de wettelijke verplichting om te betalen voor het weergeven van nieuwslinks, wat het een ‘linkvergoeding’ noemt. Volgens de laatste update heeft Google zich gerealiseerd dat dit aspect van de wet productonzekerheid creëert en het bedrijf blootstelt aan onbeperkte financiële aansprakelijkheid. Bovendien merkte Google op dat de Canadese regering geen garanties heeft gegeven dat het regelgevingsproces de volgens het bedrijf structurele problemen met de wetgeving kan corrigeren. Ondanks zijn uitgesproken toewijding aan de Canadese journalistiek via programma’s en partnerschappen, waaronder de Google News Showcase, gelooft Google dat Bill C-18 in zijn huidige vorm onwerkbaar is. Dus verwijderde Google nieuwslinks, een proces dat het in 2023 testte. in het begin Het bedrijf onthulde zijn inspanningen om feedback te geven, oplossingen aan te bevelen en een alternatief model te onderschrijven dat een onafhankelijke journalistieke stichting omvat. Maar Google stond erop dat er geen rekening werd gehouden met de suggesties, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over de impact van de wet op de toegang tot nieuws en het bereik van journalisten in Canada. Het bedrijf zet zich in voor transparantie met Canadezen en uitgevers, maar maakt zich zorgen over de implicaties van Bill C-18 als de regering haar zorgen niet wegneemt.

Meta zal niet onderhandelen met Canada over Bill C-18

In een interview met CBC News besprak Rachel Curran, hoofd openbaar beleid bij Meta Canada, Meta’s reactie op de Online News Act. Meta bracht ook een update uit met haar beslissing om de beschikbaarheid van nieuwsinhoud voor Facebook- en Instagram-gebruikers in Canada te beëindigen. Het bedrijf voerde producttests uit om zich voor te bereiden op de verhuizing, die een klein percentage van de Canadese consumenten trof. Meta benadrukte dat hoewel nieuwsinhoud niet beschikbaar zal zijn, andere diensten en producten, waaronder contact met vrienden en familie, zakelijke tools en functies voor gemeenschapsondersteuning, normaal zullen blijven functioneren. Bovendien zei Meta dat het desinformatie zal blijven bestrijden via zijn wereldwijde netwerk voor het controleren van feiten. Volgens Meta zullen de veranderingen gevolgen hebben voor Canadese en internationale persbureaus. Hoewel deze verkooppunten nog steeds toegang hebben tot hun accounts en pagina’s en nieuwslinks en inhoud kunnen plaatsen, is sommige inhoud niet zichtbaar voor Canadese gebruikers. Nick Chegg, president Global Affairs van Meta, heeft een verklaring afgegeven over de impact van deze veranderingen op persbureaus. We schatten dat in de 12 maanden tot 2022 Facebook Feed leverde in april meer dan 1,9 miljard klikken op geregistreerde nieuwsuitgevers in Canada. Dat betekent dat gratis marketing naar schatting meer dan $ 230 miljoen waard is. AMERIKAANSE DOLLAR. Uitgevers kiezen ervoor om hun inhoud te delen omdat dit verkeer naar hun sites leidt. Hierdoor kunnen ze meer abonnementen verkopen, hun publiek vergroten en hun advertenties aan meer mensen laten zien dan ze anders zouden kunnen. De Meta heeft kritiek geuit op de online nieuwswet en beschrijft deze als fundamenteel gebrekkig omdat het de dynamiek van hun platforms en de voorkeuren van hun gebruikers negeert. Het bedrijf was van mening dat de wetgeving geen rekening hield met de waarde van metaplatforms voor nieuwsuitgevers.

De toekomst van online nieuws in Canada

De goedkeuring van de Canadian Online News Act (Bill C-18) markeert een kritieke mijlpaal in de relatie tussen digitale platforms en de nieuwsbusiness. De wet pakt de onevenwichtigheid van onderhandelingsmacht aan en compenseert nieuwsuitzendingen voor hun inhoud. Maar uit de reacties van Google en Meta blijkt dat de techreuzen niet bereid zijn zich aan te passen aan het nieuwe regelgevingskader, dat heeft geleid tot de verwijdering van Canadese nieuwsinhoud. Deze ontwikkelingen roepen fundamentele vragen op over de toekomst van nieuwsverspreiding via digitale platforms in Canada en de veranderende dynamiek van regelgeving, technologie en journalistiek. De effectiviteit en implicaties van Bill C-18 zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden in Canada en andere landen die met soortgelijke problemen worstelen.
Uitgelichte afbeelding: JHVEPhoto/Shutterstock

Relevante berichten